(1)
Nakonieczna, I. M. System Informacji Przestrzennej Jak narzędzie wspomagające Proces Planistyczny I Decyzyjny W samorządzie. Miasto 2019, 3, 135–151.