(1)
Sucharska, M. Samorząd Terytorialny W Brazylii I Polsce – Analiza porównawcza. Miasto 2019, 3.