(1)
Barański, M. Administracja Zespolona W mieście Na Prawach Powiatu. Miasto 2019, 3.