(1)
Białas, M. Odpowiedzialność Gminy Za Infrastrukturę Techniczną I Jej Stan. Miasto 2019, 3.