(1)
Majczak, P. Prezydent Miasta Na Prawach Powiatu Jako zarządca dróg Publicznych – Na przykładzie Wrocławia. Miasto 2019, 3.