(1)
Muzyka, M. Wyłączenia Prezydenta Miasta Jako Organu Administracji Publicznej Z postępowania, W którym Miasto Jest Stroną. Miasto 2019, 3.