(1)
Charzewski, P. E-urząd Jako Odpowiedź Na współczesne Wyzwania zarządzania Publicznego W. Miasto 2019, 3.