Ossowski, J. (2016). Wstęp. Miasto. Pamięć I Przyszłość, 1, 5-6. https://doi.org/10.26774/mpp.2