Muzyka, M. (2019). Wyłączenia prezydenta miasta jako organu administracji publicznej z postępowania, w którym miasto jest stroną. Miasto. Pamięć I Przyszłość, 3(2). https://doi.org/10.26774/mpp.86