MUZYKA, M. Wyłączenia prezydenta miasta jako organu administracji publicznej z postępowania, w którym miasto jest stroną. Miasto. Pamięć i Przyszłość, v. 3, n. 2, 23 cze. 2019.