CHARZEWSKI, P. E-urząd jako odpowiedź na współczesne wyzwania zarządzania publicznego w. Miasto. Pamięć i Przyszłość, v. 3, n. 2, 23 cze. 2019.