Nakonieczna, Iwona Małgorzata. 2019. „System Informacji Przestrzennej Jak narzędzie wspomagające Proces Planistyczny I Decyzyjny W samorządzie”. Miasto. Pamięć I Przyszłość 3 (1), 135–151. https://doi.org/10.26774/mpp.44.