Białas, Maciej. 2019. „Odpowiedzialność Gminy Za Infrastrukturę Techniczną I Jej Stan”. Miasto. Pamięć I Przyszłość 3 (2). https://doi.org/10.26774/mpp.81.