Muzyka, Małgorzata. 2019. „Wyłączenia Prezydenta Miasta Jako Organu Administracji Publicznej Z postępowania, W którym Miasto Jest Stroną”. Miasto. Pamięć I Przyszłość 3 (2). https://doi.org/10.26774/mpp.86.