Ossowski, J. (2016) „Wstęp”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 10, s. 5-6. doi: 10.26774/mpp.2.