Ossowski, J. (2017) „Wstęp”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 20, s. 5-6. doi: 10.26774/mpp.28.