Nakonieczna, I. M. (2019) „System Informacji Przestrzennej jak narzędzie wspomagające proces planistyczny i decyzyjny w samorządzie”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(1), s. 135–151. doi: 10.26774/mpp.44.