Bury, P. (2019) „Sądowa kontrola konstytucyjności prawa stanowionego przez organy miasta na prawach powiatu”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.80.