Białas, M. (2019) „Odpowiedzialność gminy za infrastrukturę techniczną i jej stan”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.81.