Muzyka, M. (2019) „Wyłączenia prezydenta miasta jako organu administracji publicznej z postępowania, w którym miasto jest stroną”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.86.