Ossowski, J. „Wstęp”. Miasto. Pamięć I Przyszłość, T. 1, grudzień 2016, s. 5-6, doi:10.26774/mpp.2.