Ossowski, J. „Wstęp”. Miasto. Pamięć I Przyszłość, T. 2, grudzień 2017, s. 5-6, doi:10.26774/mpp.28.