Muzyka, Małgorzata. „Wyłączenia Prezydenta Miasta Jako Organu Administracji Publicznej Z postępowania, W którym Miasto Jest Stroną”. Miasto. Pamięć i Przyszłość 3, no. 2 (czerwiec 23, 2019). Udostępniono grudzień 3, 2023. https://miasto.zajezdnia.org/mpp/article/view/86.