Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” • Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" (The "Remembrance and Future" Center)
ul. Grabiszyńska 184
53-235 Wrocław
Polska • Poland
e-mail: [email protected]
www.zajezdnia.org

Główna osoba do kontaktu

Łukasz Medeksza

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne