Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • 1. Tekst zgłoszony do druku nie został zgłoszony do druku nigdzie indziej.
 • 2. Tekst zgłoszony do druku jest efektem własnej twórczości autora i nie narusza praw autorskich innych osób.
 • 3. Tekst zgłoszony do druku jest publikowany po raz pierwszy i nie był przedmiotem innej umowy dotyczącej praw autorskich.
 • 4. We wstępnej części zgłoszonego tekstu znajdują się:
  a) w przypadku artykułów i opracowań źródłowych: pełne imię i nazwisko autora, afiliacja autora, tytuł tekstu, streszczenie tekstu w języku polskim lub angielskim, słowa kluczowe, treść tekstu, bibliografia, biogram naukowy autora,
  b) w przypadku recenzji i omówień, raportów i ekspertyz, przeglądów badań i sprawozdań: pełne imię i nazwisko autora, afiliacja autora, tytuł tekstu, treść tekstu.
 • 5. Liczba wyrazów w streszczeniu jest nie większa niż 120.
 • 6. Artykuł i dołączona do niego bibliografia zostały opracowane zgodnie z wymogami instrukcji wydawniczej.
 • 7. Autor zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na uwagi recenzentów i redaktorów i naniesienia niezbędnych poprawek przed publikacją tekstu.

Wytyczne dla autorów

Szczegółowe wytyczne dla Autorów chcących zgłosić tekst do publikacji w Mieście. Pamięci i Przyszłości opisane zostały w Instrukcji wydawniczej.

Polityka prywatności

Wprowadzone na stronie dane użytkowników wykorzystywane są wyłącznie do celów umożliwiających wydawanie Miasta. Pamięci i Przyszłości. Dane w postaci adresów mailowych, nazw i innych informacji o użytkowniku nie będą udostępniane osobom trzecim w innym zakresie i do innych celów.