Zachęcamy Autorów do założenia konta na stronie czasopisma (zarejestruj), które ułatwi nadsyłanie redakcji tekstów do publikacji we wszystkich działach Rocznika. Propozycje tekstów można nadsyłać również mailowo na adres: [email protected] Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcji wydawniczej