Rada naukowa

prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak, WPAE, UWr, Polska
dr Wojciech Kucharski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska
dr hab. Dominika Latusek-Jurczak, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
dr Jacek Ossowski, Rada Miejska Wrocławia, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr, Polska
prof. dr hab. Jacek Purchla, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, UJ w Krakowie, Polska

Zespół redakcyjny

dr Katarzyna Uczkiewicz • redaktor naczelna, OPiP, UWr, Polska
dr Rafał Nowakowski • zastępca red. nacz., Dolnośląska Szkoła Wyższa, UMWD, Polska
Zbigniew Magdziarz, Biuro Rady Miejskiej Wrocławia, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Polska
Łukasz Medeksza, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

Recenzenci

Nr 1:

dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Andrzej Łoś, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Piotr J. Fereński, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Nr 2:

dr Jacek Pluta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
dr Beata Bal-Domańska, Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny we Wrocławiu
dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, Wydział Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
dr Piotr J. Fereński, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Edward Czapiewski, Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, Dolnośląska Szkoła Wyższa
dr hab. Małgorzata Pięta-Kanurska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Magdalena Matysek-Imielińska, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
dr Anna Ursulenko, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski