Wrocławski Budżet Obywatelski. Teraźniejszość i przyszłość

  • Bartłomiej Świerczewski Urząd Miejski Wrocławia
Słowa kluczowe: Wrocławski Budżet obywatelski, budżet obywatelski, partycypacja, decentralizacja

Abstrakt

Artykuł analizuje rozwój Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO). Autor zwraca uwagę na proces tworzenia, zatwierdzania i realizacji wybranych projektów. Program WBO skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców miasta, dąży do ich większej aktywizacji i zaangażowania w jego codzienne sprawy. Artykuł prezentuje szczegółowe dane statystyczne o liczbie zainteresowanych programem mieszkańców oraz o środkach przeznaczanych z budżetu miasta na WBO. Rozważania zostały wzbogacone w plany kolejnych edycji programu. Mimo wielkiego sukcesu pojawiają się pewne kontrowersje dotyczące WBO – m.in. w mediach. Niemniej z każdą edycją rośnie liczba zatwierdzonych projektów, a tym samym coraz więcej wrocławian angażuje się w program.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Bartłomiej Świerczewski, Urząd Miejski Wrocławia

1996–2001 studia magisterskie – Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych; kierunek Historia. 1999–2000 Filologia Słowiańska – j. ukraiński – Uniwersytet Wrocławski. 2001–2007 Studium doktoranckie – Uniwersytet Wrocławski; zakończone obroną pracy doktorskiej [pod kierunkiem prof. Wojciecha Wrzesińskiego] z wyróżnieniem. 2008–2009 Podyplomowe studia z zarządzania projektami – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Od 2000 pracuję w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Zaczynałem w Biurze Prezydenta Wrocławia, następnie wiele lat samorządu uczyłem się w Biurze Rady Miejskiej Wrocławia a od 2014r. jestem dyrektorem Biura ds. Partycypacji Społecznej. Obecnie koordynuję tematy dotyczące NGO, konsultacji – czyli szeroko rozumianej partycypacji społecznej. Od roku 2013 koordynuję proces Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wdrażałem ten projekt we Wrocławiu i rozwijam go we współpracy z mieszkańcami. Prywatnie – wrocławianin od urodzenia, ojciec trójki dzieci, pasjonat gór i ciszy.

Bibliografia

http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/

https://crs.org.pl/

https://en.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/786343,dutkiewicz-do-wydania-sa-2-mln-zl-wroclawianie-zdecyduja-na-co-glosuj,id,t. html.

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/787314,budzet-obywatelski-kwota-jest-niepowazna-a-wroclaw-mami-opinie-publiczna-list,id,t.html.

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/911886,glosowanie-nad-projektami-budzetu-obywatelskiego-niewazne,id,t.html.

http://graobudzet.crs.org.pl/o-grze/

http://www.parkmamuta.pl/

http://www.krytykapolityczna.pl/kluby-kp/wroclaw/20130329/partycypacja-nie-konkurs-grantowy.

https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XIX/387/15

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XLIV/1074/13

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXVII/2437/05

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=231/15

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=LXII/1579/14

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,13857324,Obywatelu__zawalcz_o_swoj_wniosek_do_budzetu_obywatelskiego_.Html

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,36743,13643913,Obywatelski_czy_partycypacyjny___na_ile_i_czy_rzeczywiscie_.html

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,13681326,Prawdziwy_budzet_obywatelski_czy_raczej_totolotek_.html

http://www.wroclaw.pl/ co-nowego-we-wroclawskim-budzecie-obywatelskim

http://www.wroclaw.pl/ przyszlosc-wroclawskiego-budzetu-obywatelskiego

http://www.wroclaw.pl/zasady-wbo-na-2014-rok

http://www.wroclaw.pl/rozmawia/centra-informacyjne-wbo.

http://www.wroclaw.pl/rozmawia/wbo-2014-zasady

http://www.wroclaw.pl/files/files/WBO_pomysly_i_uwagi_zgloszone_w_roku_2014.pdf

http://www.wroclaw.pl/informacje-z-dzialalnosci-rady.

http://www.wroclaw.pl/rozmawia/laboratoria-obywatelskie dostęp

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/ wbo2016/projekty-2015/projekt,id,280

http://tumw.pl/ wroclawski-budzet-obywatelski-2014-nasza-opinia/#more-4592.

72 Frequently Asked Questions about Participatory Budgeting, http://unhabitat.org/ books /72–frequently-asked-questionsabout-participatory-budgeting

Deepti Bhatnagar, Animesh Rathore, Magüi Moreno Torres, Parameeta Kanungo, Participatory budgeting in Brazil http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources/14657_ Partic-Budg-Brazil-web.pdf

Porto Alegre and the participatory budget: civic education, politics and the possibilities for replication, http://fimforum.org/en/library/Porto_Alegre_and_the_Participatory_Budget.pdf

Rocznik statystyczny Wrocławia 2014, http://wroclaw.stat.gov. pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wroclawia-2014,3,2.html

Szaranowicz-Kusz M., Budżet partycypacyjny w Polsce, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS. nsf/0/E2A1331AC540CD42C1257F3F00432714/$file/Infos_205. pdf.
Opublikowane
2016-12-31
Jak cytować
Świerczewski, B. (2016) „Wrocławski Budżet Obywatelski. Teraźniejszość i przyszłość”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 10, s. 104-126. doi: 10.26774/mpp.12.
Dział
Studia