Demograficzne i ekonomiczne wyzwania dla Wrocławia i województwa dolnośląskiego

  • Zbigniew Kuryłek Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe: demografia, Wrocław, Dolny Śląsk, wzrost gospodarczy, przyrost naturalny, niż demograficzny, PKB, migracje

Abstrakt

W artykule skupiono się na wskazaniu głównych wyzwań dla Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Wyszczególniono i poddano analizie demograficzne i ekonomiczne czynniki decydujące o rozwoju regionu. Wyznaczono kierunki zmian dla województwa i skupiono się na takich elementach, jak: przyrost rzeczywisty, przyrost naturalny, poziom wynagrodzeń, wzrost gospodarczy. Przedstawiono przyczyny ujemnego przyrostu naturalnego i sposoby zapobiegania tej sytuacji. Ponadto wskazano, że czynnikami rozwoju są wzrost organiczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Zbigniew Kuryłek, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Jego zainteresowania badawcze dotyczą sposobów finansowania przedsiębiorstw, zwłaszcza finansowania fuzji i przejęć (M&A). Autor monografii, artykułów i uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Oprócz zaangażowania naukowego kontynuuje ścieżkę zawodową, zdobywając doświadczenie biznesowe w praktyce gospodarczej.

Bibliografia

J. Brzuchowska, Struktura demograficzno-przestrzenna i migracje wewnętrzne mieszkańców Wrocławia, [w:] Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia, red. S.W. Kłopot, M. Błaszczyk, J. Pluta, Warszawa 2010.

W. Woźniak, Analiza bezrobocia w Polsce w latach 2004–2014, Studia i Prace WNEiZ Uniwersytet
Szczeciński, nr 42 t. 1.

R. Nowakowski, Odbudowa administracji miejskiej Wrocławia w latach 1984–1990, [w:] 25 lat Samorządu Wrocławia, Wrocław 2015.

T. Kubik, R. Ptak, Rola nowoczesnych technologii internetowych w rozwijaniu wiedzy historycznej oraz zwiększaniu dostępności do jej źródeł, [w:] G. Strauchold, J. Nowosielska-Sobel, R. Nowakowski, Od Landschaftu do krajobrazu. Z pogmatwanych dziejów Śląska, Wrocław 2017.

Inne źródła

Analiza rynku pracy m. Wrocław i powiatu wrocławskiego 2016 rok, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Wrocław 2016.

GUS: Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014–2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata--2014–2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html.

GUS: Urodzenia w latach 1970–2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/struktura-ludnosci,16,1.html oraz mediana z miesięcznych danych o bezrobociu publikowanych przez GUS: Stopa bezrobocia w latach 1990–2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w--latach-1990–2017,4,1.html.

http://www.umwd.dolnyslask.pl, Najwięksi inwestorzy, Projekty zakończone w 2015 r. w poszczególnych regionach.https://wynagrodzenia.pl/gus.

Informacje za Strategia Wrocław 2030.

Notatka informacyjna GUS: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do roku 2014, Warszawa 2015, s. 1, http://stat.gov.pl/obszary--tematyczne/ludnosc/ludnosc/podstawowe-informacje-o-rozwoju-demograficznym-polski-do-
-2014-roku,12,5.html. Notatka informacyjna GUS: Wstępne szacunki produktu krajowego brutto wg województw w 2015 r. Dane mogą podlegać rewizji. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/wstepne-szacunki-produktu-krajowego-brutto-wedlug-wojewodztw-w-2015-r-,4,4.html. Raport: Analiza rynku pracy m. Wrocław i powiatu wrocławskiego 2016 rok, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu.

Raport: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim 2011 r., Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 2018, s. 117.
Opublikowane
2017-12-31
Jak cytować
Kuryłek, Z. (2017) „Demograficzne i ekonomiczne wyzwania dla Wrocławia i województwa dolnośląskiego”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 20, s. 37-50. doi: 10.26774/mpp.33.
Dział
Artykuły