Region silnych miast

  • Rafał Matyja Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Słowa kluczowe: polityka miejska, polityka regionalna, rozwój miast

Abstrakt

Tekst omawia historyczne czynniki rozwoju miast Dolnego Śląska i wskazuje możliwą rolę państwa w kształtowaniu tego rozwoju w XXI w. Proponuje rozumienie miasta jako punktu dostępu do usług publicznych, nie tylko dla jego mieszkańców, ale także dla osób mieszkających w jego okolicy. Zasięg terytorialny i charakter tych usług może określać rangę miasta w sieci osadniczej kraju, a także rolę jaką będzie odgrywało ono w kształtowaniu polityki władz publicznych szczebla regionalnego i państwowego. Tak rozumiane miasta – stanowiące raczej węzły sieci niż tradycyjnie rozumiane zamknięte wspólnoty obywateli – powinny ułatwiać państwu definiowanie swoich zadań w układzie przestrzennym i z czasem ograniczyć znaczenie dzisiejszego paradygmatu polityki regionalnej.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-05-05
Jak cytować
Matyja, R. (2019) „Region silnych miast”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(1), s. 165–173. doi: 10.26774/mpp.53.
Dział
Eseje