Podział terytorialny Meksyku i Polski – analiza porównawcza

  • Joanna Musialik

Abstrakt

Podział terytorialny Polski i Meksyku ilustruje dwa odmienne systemy struktury

terytorialnej. W przypadku Polski, wyr.żniamy podział tr.jstopniowy (gminy, powiaty

i wojew.dztwa), natomiast w Meksyku – dwustopniowy (municypia i stany)

z wyodrębnieniem stolicy Miasta Meksyk. W Meksyku wszystkie elementy struktury

wymienia konstytucja, natomiast w polskim porządku prawnym tylko gmina, jako

podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, wymieniona jest w konstytucji,

inne jednostki określa ustawa. Praca ma na celu ukazanie podobieństw i rozbieżności

między dwoma państwami pod względem podziału terytorialnego.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-06-23
Jak cytować
Musialik, J. (2019) „Podział terytorialny Meksyku i Polski – analiza porównawcza”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.76.