Miasto na prawach powiatu w kontekście administracyjnego postępowania egzekucyjnego

  • Adam Bródka

Abstrakt

Miasto na prawach powiatu jako szczeg.lna jednostka samorządu terytorialnego

została obdarzona w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym wyjątkową

kompetencją, jaka nie przysługuje żadnej innej gminie czy powiatowi. Nietypowość

ta przejawia się w możliwości zajmowania pozycji organu egzekucyjnego obowiązk.w

o charakterze pieniężnym konkretyzowanych przez miasto na prawach

powiatu, a w zasadzie jego organ wykonawczy. W takiej sytuacji nie ma potrzeby

korzystania z pomocy naczelnika urzędu skarbowego jako organu wykonawczego

o kompetencji og.lnej, kt.ry doprowadza do przymusowego uiszczenia należności

pieniężnych wszystkich pozostałych gmin. Wspomnieć należy r.wnież pozostałe

role procesowe, jakie przyjmować może interesujący nas podmiot, tj. wierzyciela,

organu rekwizycyjnego, dłużnika zajętej wierzytelności czy nawet zobowiązanego,

aczkolwiek nie stanowią one diff erentia specifi ca miasta na prawach powiatu w kontekście

administracyjnego postępowania egzekucyjnego i nie wypada poświęcać

im nadmiernej uwagi.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-06-23
Jak cytować
Bródka, A. (2019) „Miasto na prawach powiatu w kontekście administracyjnego postępowania egzekucyjnego”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.79.