Odpowiedzialność gminy za infrastrukturę techniczną i jej stan

  • Maciej Białas

Abstrakt

Infrastruktura techniczna jako część majątku narodowego nieodzownie kojarzy się

z pojęciem infrastruktury nieodzownej, bez której niemożliwe byłoby funkcjonowanie

gminy. Ta, poprzez swoje zadania własne, realizuje bowiem kluczowe potrzeby społeczności

lokalnej, planując, budując i utrzymując w należytym stanie infrastrukturę

techniczną w postaci dróg czy sieci wodno-ściekowych. Jednakże realia XXI wieku

w Polsce okazują się niekiedy brutalne dla obywatela i zaniedbania z zakresu właśnie

utrzymania owej infrastruktury powodują powstanie odpowiedzialności na gruncie

prawa cywilnego po stronie zarządcy infrastruktury technicznej. Problematyczne

okazuje się natomiast ustalenie tego podmiotu, jako że obecnie każda gmina może

w odmienny spos.b powierzać wykonywanie zadań z jej zakresu, celem domniemanej

bardziej wydajnej organizacji pracy w związku z infrastrukturą techniczną. W niniejszej

pracy dokonana została analiza odpowiedzialności w przypadku infrastruktury

technicznej, wraz z ustaleniem katalogu przykładowych podmiot.w, kt.re w świetle

obecnych praktyk takową zarządzają. Postawione zostały również postulaty de lege

ferenda, które mogą doprowadzić do ujednolicenia sposobu określania podmiotu

zarządzającego danym elementem infrastruktury technicznej.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-06-23
Jak cytować
Białas, M. (2019) „Odpowiedzialność gminy za infrastrukturę techniczną i jej stan”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.81.