Budżet obywatelski jako usankcjonowana szczególna forma konsultacji społecznych – analiza administracyjnoprawna

  • Anna Maciąg

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie formy prawnej instytucji budżetu obywatelskiego.

Podjęta zostanie też pr.ba identyfi kacji najważniejszych wyzwań stojących przed

jednostkami samorządu terytorialnego z administracyjnoprawnego punktu widzenia

w zakresie wprowadzania budżetu obywatelskiego.

Budżet obywatelski to zar.wno szczytna idea, jak i instytucja. Jeżeli jednak jego

podstawy prawne nie zostaną właściwie wskazane, to nie będzie m.gł prawidłowo

funkcjonować. To jednostki samorządu terytorialnego odpowiadają za poprawność

aktu stanowiącego podstawę działania budżetu obywatelskiego, należy więc zwr.cić

uwagę na to, czy jest to akt prawa miejscowego. Przedmiotem rozważań uczyniono

także kształtowanie zakresu podmiotowego głosujących

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-06-23
Jak cytować
Maciąg, A. (2019) „Budżet obywatelski jako usankcjonowana szczególna forma konsultacji społecznych – analiza administracyjnoprawna”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.83.