Utrata i przywrócenie statusu miasta na prawach powiatu – na przykładzie Wałbrzycha

  • Adam Mika

Abstrakt

W artykule przedstawiono kształtowanie się procedury utraty i przywr.cenia statusu

miasta na prawach powiatu w prawie polskim. Autor stara się zwr.cić uwagę

na praktyczne aspekty zastosowania tych regulacji i potencjalne problemy. W tym

celu posłużono się przykładem Wałbrzycha – jedynego miasta, kt.re utraciło, a następnie

odzyskało ten status. Artykuł wskazuje negatywne skutki związane z utratą

praw powiatu dla dużego w skali kraju miasta oraz wyjaśnia, dlaczego powr.t do

poprzedniego stanu prawnego trwał w przypadku Wałbrzycha aż 10 lat.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-06-23
Jak cytować
Mika, A. (2019) „Utrata i przywrócenie statusu miasta na prawach powiatu – na przykładzie Wałbrzycha”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.85.