Wyłączenia prezydenta miasta jako organu administracji publicznej z postępowania, w którym miasto jest stroną

  • Małgorzata Muzyka

Abstrakt

Tematem artykułu jest problematyka wyłączenia prezydenta miasta na prawach

powiatu od wydawania decyzji, kt.rych podmiotem jest miasto. Analizie zostanie

poddane orzecznictwo sąd.w administracyjnych w tym zakresie, obejmujące w gł.wnej

mierze ostatnią dekadę, a także stanowisko doktryny. W oparciu o tę analizę

wyodrębnione będą trzy koncepcje wyłączeń, zakładające możliwość wyłączenia

organu w oparciu o przepisy dotyczące wyłączenia pracownika organu administracji

publicznej. Konkluzja artykułu prowadzi do stwierdzenia, że w myśl ukształtowanej

linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie ma możliwości skutecznego

wyłączenia prezydenta miasta na prawach powiatu w oparciu o przepisy

pozwalające na wyłączenie pracownika organu.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-06-23
Jak cytować
Muzyka, M. (2019) „Wyłączenia prezydenta miasta jako organu administracji publicznej z postępowania, w którym miasto jest stroną”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.86.