Ku Wenecji nowego średniowiecza. Wrocław między foresightem a strategią

Słowa kluczowe: strategia, foresight, scenariusze przyszłości, samorząd terytorialny, gmina

Abstrakt

Artykuł opowiada o prowadzonych w latach 2015-2016 pracach nad koncepcjami dalszego rozwoju Wrocławia. W ich trakcie powstały scenariusze przyszłości miasta, które zakładały różne kierunki trendów społecznych, ekonomicznych i politycznych. Diagnozowany był bieżący stan głównych obszarów życia Wrocławia, w tym grożące im ryzyka. Analizowane były rozmaite pomysły na sprofilowanie miasta. Badania opinii społecznej pokazały, że mieszkańcom najbardziej podobają się trzy takie śmiałe wizje przyszłości: Wrocław jako jeden z pięciu wiodących ośrodków nauki i kultury w Europie Środkowej; Wrocław jako najlepsze i najpiękniejsze w Europie miasto-ogród; Wrocław jako Dolina Krzemowa Europy Środkowej. Dwa główne projekty, które przysłużyły się tym wszystkim badaniom i analizom to Foresight Społeczny Wrocław 2036/2056 oraz Strategia Wrocław 2030. Artykuł pokazuje związki między nimi.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Łukasz Medeksza, Uniwersytet Wrocławski

(ur. 1973), Kulturoznawca. Sekretarz powołanego przez Prezydenta Wrocławia zespołu opracowującego nową strategię miasta (od 2016). W 2016 r. koordynator projektu Foresight Społeczny Wrocław 2036/2056 r. w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016, w tym redaktor prowadzący publikacji Strategie dla Miasta Przyszłości. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich (od 2015), sekretarz (2009–2012), wiceprezes (2012–2015) wrocławskiego oddziału PUP. Od 2016 r. członek-założyciel Stowarzyszenia INTBAU-Polska. Członek Rady ZIT WrOF (od 2015). W latach 2010–2016 pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Współautor (wraz z Katarzyną Uczkiewicz) książki Ziemie Zachodnie: zrób to sam. Wywiady opublikowane w kwartalniku „Pamięć i Przyszłość” w latach 2008–2013 (2015). W latach 2000– 2010 dziennikarz, publicysta, redaktor dolnośląskich mediów. W Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego pisze doktorat o samorządowych strategiach rozwoju zorientowanych na wartości.

Bibliografia

Uchwała nr XVII/323/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą „Strategia Wrocław 2030”, http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/180716/0323ru07.pdf (uzasadnienie uchwały:

http://bip.um.wroc.pl/uploads/files/Sesje_porzadki_7_kadencja/316-15%20uzasadnienie.pdf).

Zarządzenie nr 5702/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. Strategii Wrocławia 2030, http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/187841/5702zp16.pdf

Bendyk, E., Foresight. Sztuka i techniki zarządzania przyszłością, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2013, http://www.ibngr.pl/content/download/1474/16065/file/ForesightSztuka_i_techniki_zarzadzania_przyszloscia.pdf

Bendyk E., Hausner J., Kultura i rozwój. Manifest [w:] „Kultura i Rozwój”, numer zerowy, Narodowe Centrum Kultury, grudzień 2015, http://nck.pl/media/attachments/317070/Kultura%20i%20Rozw%C3%B3j%20-%200.2015%20-%20%C5%9Brodek.pdf

de Certeau M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Diagnoza Wrocławia, Wrocław, sierpień-wrzesień 2016, tekst niepublikowany, w posiadaniu autora

Dworzański P., Grochowski M., Gubański K., Iwańczak B., Świętochowska A., Wereta K., Wojnar K., Diagnoza potencjału kulturalnego Wrocławia.

Raport z realizacji pakietu zadań analityczno-badawczych i konsultacyjnych, Warszawa, sierpień 2016, materiał roboczy, niepublikowany, w posiadaniu autora

Feyerabend P., Against Method, Verso, 1993

Freedman L., Strategy. A history, Oxford University Press 2013

Gajny I., Dębek M., Świdnicka A.D. 2056: handlowy kręgosłup metropolii [w:] Miasto piękna i charakteru, red. I. Gajny, tom 3 [w:] Strategie dla Miasta Przyszłości, red. Ł. Medeksza, http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/img/posts/Foresight_Tom3.pdf

Glapiński A., Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies [w:] „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1/2012 (2), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-4764d-4cd-967f-4b3f-ae6b-bbf059fd5229/c/1.Glapinski_Schumpeterowska_teoria_przedsiebiorcy__czyli_skad_sie_bierze_pies.pdf

Hassan G., Mean M., Tims C., The Dreaming City: Glasgow 2020 and the power of mass imagination, Demos, London 2007

Hausner J., Rozwój społeczno-gospodarczy [w:] (red.) J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, http://nck.pl/media/2014-01-21/podrecznik_copy1.pdf

Hemel Z., Open Planning for a Liveable Amsterdam 2004-2011, tekst w posiadaniu autora

Karabon K., Karabon M., Migawki z diagnozy Wrocławia, Konsultacje: Filar P., Medeksza Ł., Wrocław, grudzień 2016, prezentacja niepublikowana

Kasprzak T., Fantazmaty, narracje, symbole. Oddolne scenariusze przyszłości Wrocławia – głos mieszkańców [w:] Wrocław. Rewers. Scenariusze miasta przyszłości, red. K. Kamińska, M. Pięta-Kanurska, A. Snitsaruk, tom 0 [w:] Strategie dla Miasta Przyszłości, red. Ł. Medeksza, http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/img/posts/Foresight_Tom0.pdf

Lewicki G., Powrót do przyszłości. Neomediewalizm, globalizacja, miasta [w:] Miasta w nowym średniowieczu, red. G. Lewicki, tom 1 [w:] Strategie dla Miasta Przyszłości, red. Ł. Medeksza, http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/img/posts/Foresight_Tom1.pdf

Lorens P., Współczesne trendy zmian w strukturze i funkcjonowaniu miast [w:] (red.) P. Lorens, I. Mironowicz, Wybrane teorie współczesnej urbanistyki, Akapit-DTP, Gdańsk 2013

Medeksza Ł., Fenomen wrocławskiej Wyspy Słodowej: starcie modeli użytkowania przestrzeni publicznej [w:] „Człowiek i Środowisko”, 39(2) 2015, https://czlowiekisrodowisko.igpim.pl/wp-content/uploads/2016/06/04-Medeksza.pdf

Medeksza Ł., Foresightowe scenariusze przyszłości dla Wrocławia [w:] Wrocław. Rewers. Scenariusze miasta przyszłości, red. K. Kamińska, M. Pięta-Kanurska, A. Snitsaruk, tom 0 [w:] Strategie dla Miasta Przyszłości, red. Ł. Medeksza, http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/img/posts/Foresight_Tom0.pdf

Medeksza Ł., Pytanie o Wrocław przyszłości – wstępne uwagi do diagnoz i analiz miasta, tekst przygotowany w ramach Foresightu Społecznego Wrocław 2036/2056, niepublikowany

Medeksza Ł., Mironowicz I., Nowe modele zarządzania terytorialnego [w:] „Biuletyn KPZK PAN”, nr 257–258 / 2015, http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/bkpzk/wydania/No_257_258_2015/4-Medeksza.pdf

Miasta w nowym średniowieczu, red. G. Lewicki, tom 1 [w:] Strategie dla Miasta Przyszłości, red. Ł. Medeksza, http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/img/posts/Foresight_Tom1.pdf

Miasto mądre i samodzielne, red. T. Bojęć, tom 4 [w:] Strategie dla Miasta Przyszłości, red. Ł. Medeksza, http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/img/posts/Foresight_Tom4.pdf

Miasto piękna i charakteru, red. I. Gajny, tom 3 [w:] Strategie dla Miasta Przyszłości, red. Ł. Medeksza, http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/img/posts/Foresight_Tom3.pdf

Między miłością a polityką, red. M. Żakowska, tom 2 [w:] Strategie dla Miasta Przyszłości, red. Ł. Medeksza, http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/img/posts/Foresight_Tom2.pdf

Mironowicz I., Modele transformacji miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016

Mutor M., Wrocław – miasto spotkań wartości [w:] Wszystko, Co Najważniejsze, 2.11.2016., https://wszystkoconajwazniejsze.pl/marek-mutor-wroclaw-miasto-spotkan-wartosci/

Nederveen Pieterse J., Development Theory. Second Edition, SAGE, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, 2015

Piattoni S., The Theory of Multi-level governance. Cenceptual, empirical, and normative challenges, Oxford University Press, 2010

Pięta-Kanurska M., Scenariusz 4: Miasto spotkań, stawiające na duże imprezy i potencjały zewnętrzne [w:] Wrocław. Rewers. Scenariusze miasta przyszłości, red. K. Kamińska, M. Pięta-Kanurska, A. Snitsaruk, tom 0 [w:] Strategie dla Miasta Przyszłości, red. Ł. Medeksza, http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/img/posts/Foresight_Tom0.pdf

Pluta J., Mieszkańcy na temat bieżącej oceny potencjału Wrocławia i strategii rozwojowych miasta. Prezentacja wyników badań nad założeniami Strategii Wrocław 2030, http://www.wroclaw.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030/files/Wroclaw-2030-prezentacja-media-3.pdf – prezentacja przedstawiona 17.10.2016

Vinge V., The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era, VISION-21 Symposium sponsored by NASA Lewis Research Center and the Ohio Aerospace Institute, March 30-31, 1993, http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/vinge/misc/singularity.html

Waszkiewicz J., Zorientowana na wartości strategia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – koncepcja i przykład implementacji [w:] „Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej” nr 81, „Studia i Materiały” nr 23: „Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia”. Część 2

Waszkiewicz J., Medeksza Ł., Strateg jako krawiec miasta, rozmowa z Janem Waszkiewiczem [w:] Miasto piękna i charakteru, red. I. Gajny, tom 3 [w:] Strategie dla Miasta Przyszłości, red. Ł. Medeksza, http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/img/posts/Foresight_Tom3.pdf

Wrocław. Rewers. Scenariusze miasta przyszłości, red. K. Kamińska, M. Pięta-Kanurska, A. Snitsaruk, tom 0 [w:] Strategie dla Miasta Przyszłości, red. Ł. Medeksza, http://www.miastoprzyszlosci.wroclaw.pl/img/posts/Foresight_Tom0.pdf

Wrocławska Strategia Edukacyjna, Wrocław 2015, http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/179742/0271ru07z.pdf
Opublikowane
2016-12-31
Jak cytować
Medeksza, Łukasz (2016) „Ku Wenecji nowego średniowiecza. Wrocław między foresightem a strategią”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 10, s. 52-71. doi: 10.26774/mpp.9.
Dział
Studia