Jakie dzielnice? Dylematy narodzin krakowskiego samorządu 1989–1991

  • Jacek Purchla Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: Kraków, rozwój terytorialny w XIX i XX wieku, dzielnice, podział administracyjny, samorząd, decentralizacja

Abstrakt

U schyłku I Rzeczypospolitej – w wyniku przyjętych w 1791 roku przez Sejm Wielki dwóch doniosłych ustaw o miastach królewskich – podjęto proces administracyjnego scalenia średniowiecznego trójmiasta wraz z otaczającymi je jurydykami. Był to równocześnie koniec nadanego Krakowowi w roku 1257 systemu magdeburskiego i „wyjście” miasta extra muros. Kolejne podziały Krakowa na dzielnice, ich kształt i kompetencje, były nie tylko funkcją ekspansji terytorialnej miasta, ale zostały też w dużej mierze zdeterminowane przez zmieniające się w ciągu XIX i XX wieku systemy polityczne. Nowy podział administracyjny Krakowa stał się w roku 1990 jedną z fundamentalnych kwestii w toczącej się wówczas gorącej debacie o przyszłości miasta i o kształcie odradzającego się nad Wisłą samorządu. Była to wówczas z wielu powodów kwestia precedensowa w skali Polski.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Jacek Purchla, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (od 1991 r.). W latach 1990–1991 wiceprezydent miasta Krakowa. Od 2015 roku Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W 2016 r. wybrany na funkcję Przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Bibliografia

Chwalba A., Dzieje Krakowa, T.5, Kraków w latach 1939–1945, Kraków 2002.

Encyklopedia Krakowa, red. D. Kalisiewicz, Warszawa-Kraków 2000.

Karocki A., Vademecum radnego dzielnic, red. K. Trafas, Kraków 1996.

Kosior B.H., Dzielnice miasta Krakowa. Powstanie i działalność w latach 90, Kraków 2011.

Mikułowski-Pomorski J., Vademecum radnego dzielnicy, red. K. Trafas, Kraków 1996.

Mowa dra Józefa Dietla prezydenta miasta Krakowa zagajająca pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej pod jego prezydencją dnia 31 października 1866 roku odbyte, Kraków 1866.

Mydel R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.

Probleme der Gemeindeverwaltung in Oesterreich und Polen, hrsg. R. Walter, Wien 1982. Wiener Stadt Verfassung, Wien 1988; Geschaefts Ordnung fuer den Magistrat, Wien 1989.

Propozycje terytorialnego podziału m. Krakowa, Kraków 1990 mszp. w posiadaniu autora

Purchla J., Konstytucja dla Krakowa. Tradycja i przyszłość krakowskiego samorządu miejskiego, „Znak”, R. 42: 1990 nr 1 (416).

Purchla J., Vademecum radnego dzielnicy, red. K. Trafas, Kraków 1996.

Purchla J., Wielki Kraków, red. J.M. Małecki, Kraków 2011.

Purchla J., W sprawie granic aglomeracji miejskich, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, T. 41: 1980.

Rutkowski R., Vademecum radnego dzielnicy, red. K. Trafas, Kraków 1996.

Sady R., Kraków i jego dzielnice 1945–2002, Kraków 2003.
Opublikowane
2016-12-31
Jak cytować
Purchla, J. (2016) „Jakie dzielnice? Dylematy narodzin krakowskiego samorządu 1989–1991”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 10, s. 16-33. doi: 10.26774/mpp.6.
Dział
Studia