Wrocław - od samorządowej gminy do miasta na prawach powiatu

  • Rafał Nowakowski Dolnośląska Szkoła Wyższa

Abstrakt

Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszły w życie regulacje wprowadzające trójstopniowy podział administracyjny kraju. Pakiet ustaw reformujących administrację publiczną w kraju w duchu decentralizacji i przywrócenia samorządu ponadlokalnego oraz regionalnego dopełniał reformę gminną z 1990 r. Stolicą nowego województwa dolnośląskiego stał się Wrocław, którego władze od jesieni 1993 r. uczestniczyły w eksperymencie rządowym. Miał on na celu przetestowanie rozwiązań poprzedzających odbudowę powiatów. Tzw. pilotaż miejski, najpierw z przyczyn finansowych i organizacyjnych, a następnie politycznych okazał się dla władz miasta trudnym wyzwaniem. Poszerzenie zakresu zadań i kompetencji samorządu miejskiego doprowadziło do kontrowersji na linii rząd-samorząd. Z końcem 1995 r. pilotaż zastąpiony został tzw. ustawą miejską obowiązującą do końca 1998 r., która przekazała do zadań własnych miasta na trwałe szereg nowych zadań. Z kolei reforma powiatowa wyniosła Wrocław do miasta na prawach powiatu – szczególnej konstrukcji ustrojowej -  przynosząc gminie szereg dodatkowych zadań i kompetencji.

 

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-05-05
Jak cytować
Nowakowski, R. (2019) „Wrocław - od samorządowej gminy do miasta na prawach powiatu”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(1), s. 123–134. doi: 10.26774/mpp.67.
Dział
Artykuły