Sądowa kontrola konstytucyjności prawa stanowionego przez organy miasta na prawach powiatu

  • Paweł Bury

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia sądowej kontroli akt.w prawa

miejscowego. Akty te są źr.dłem prawa powszechnie obowiązującego oraz mogą

stanowić podstawę orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych. Konstytucja RP

powierza kompetencję do orzekania o zgodności akt.w prawa miejscowego sądom

administracyjnym oraz Trybunałowi Konstytucyjnemu, niemniej przyjęty model wywołuje

liczne wątpliwości. Artykuł skupia się zar.wno na problemach praktycznych,

jak i wskazuje możliwe kierunki zmian.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-06-23
Jak cytować
Bury, P. (2019) „Sądowa kontrola konstytucyjności prawa stanowionego przez organy miasta na prawach powiatu”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.80.