Prezydent miasta na prawach powiatu jako zarządca dróg publicznych – na przykładzie Wrocławia

  • Paweł Majczak

Abstrakt

Do zarządcy dr.g publicznych należy bardzo wiele zadań, o czym świadczy obszerne,

otwarte wyliczenie zawarte w art. 20 – art. 20b oraz art. 20f u.d.p. Mając na uwadze

wysoki stopień specjalizacji zadań związanych z funkcjonowaniem dr.g publicznych,

ustawodawca zdecydował się na umożliwienie wykonywania zadań zarządcy drogi

przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi. Jednostka taka jest

szczeg.lnie pomocna w miastach na prawach powiatu, stanowiących aglomeracje

o złożonej infrastrukturze drogowej i komunikacyjnej. Ze względu na przecinanie

się dr.g r.żnej kategorii na obszarze miasta na prawach powiatu przewidziano rozwiązanie,

zgodnie z kt.rym na jego obszarze zarządcą wszystkich dr.g publicznych,

z wyjątkiem autostrad i dr.g ekspresowych, jest prezydent miasta.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-06-23
Jak cytować
Majczak, P. (2019) „Prezydent miasta na prawach powiatu jako zarządca dróg publicznych – na przykładzie Wrocławia”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.84.