Współdziałanie miast na prawach powiatu – na przykładzie Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy i Jeleniej Góry

  • Karina Pilarz

Abstrakt

Zgodnie z polskim prawodawstwem jednostki samorządu terytorialnego mają

możliwość podejmowania wsp.łdziałania przy wykonywaniu zadań publicznych.

Podstawowe regulacje w tej kwestii zawarte są w przepisach ustaw ustrojowych,

kt.re przewidują tworzenie związk.w i stowarzyszeń oraz zawieranie porozumień.

Możliwości wsp.łdziałania jednostek samorządu terytorialnego nie ograniczają się

jednak wyłącznie do tych form. Mogą one r.wnież podejmować wsp.lne działania

z podmiotami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a także

tworzyć sp.łki prawa handlowego i do nich przystępować. Szczeg.lną jednostkę

samorządową stanowi miasto na prawach powiatu, kt.re zgodnie z przepisami jest

gminą wykonującą r.wnież zadania spoczywające na powiatach. Zgodnie z obecnym

podziałem administracyjnym w Polsce jest 66 miast na prawach powiatu. Cztery

z nich znajdują się na obszarze wojew.dztwa dolnośląskiego – Wrocław, Wałbrzych,

Legnica oraz Jelenia G.ra. Celem artykułu jest przede wszystkim przedstawienie form

wsp.łdziałania, w jakich mogą uczestniczyć miasta na prawach powiatu z obszaru

wojew.dztwa dolnośląskiego, a także w jaki spos.b korzystają z tego uprawnienia.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-06-23
Jak cytować
Pilarz, K. (2019) „Współdziałanie miast na prawach powiatu – na przykładzie Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy i Jeleniej Góry”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.87.