E-urząd jako odpowiedź na współczesne wyzwania zarządzania publicznego w

  • Przemyslaw Charzewski

Abstrakt

Administracja publiczna ewoluuje. Od dłuższego czasu obserwujemy postępującą

komputeryzację w życiu publicznym. Poza pewną grupą ludzi, już niemal wszyscy

korzystają z dobroci wsp.łczesnych technologii. Stało się to już tak codzienne, że

zwykły obywatel rzadko wyobraża sobie, że miałby gdziekolwiek stać w kolejce, na

cokolwiek czekać (prawdopodobnie zostałoby to uznane za nieporozumienie). Rosnący

standard życia stał się tym samym impulsem do przeobrażeń zachodzących

w administracji publicznej, kt.ra zwłaszcza na szczeblu samorządowym powinna

pokazywać, że interesuje się obywatelem, czy też m.wiąc szerzej – wsp.lnotą samorządową.

Tym samym administracja publiczna musiała się zaadoptować do nowych

warunk.w, a więc zaakceptować bardziej wyraziście sw.j „służebny” (z przeznaczenia)

względem obywatela charakter. Dodatkowe determinanty wynikają z członkostwa

w Unii Europejskiej, kt.re zobligowało nasz kraj do stopniowego wyr.wnywania

poziomu standard.w usług publicznych do tych, jakie mają w swoich państwach

obywatele innych, lepiej rozwiniętych państw członkowskich.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.
Opublikowane
2019-06-23
Jak cytować
Charzewski, P. (2019) „E-urząd jako odpowiedź na współczesne wyzwania zarządzania publicznego w”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 3(2). doi: 10.26774/mpp.88.