Wpływ studentyfikacji i turystyfikacji na społeczno-kulturową przestrzeń miasta

  • Paweł Kubicki Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Słowa kluczowe: Kraków, urbanistyka, mieszkalnictwo, turystyfikacja, studentyfikacja, gentryfikacja, turystyka, BPO, kapitał społeczny

Abstrakt

Artykuł analizuje zjawiska studentyfikacji i turystyfikacji oraz ich wpływ na społeczno- kulturową przestrzeń miasta. Wnioski dotyczą głównie Krakowa, ale mogą być użyteczne także dla większości dużych polskich miast. Kraków jest dobrym studium przypadku z uwagi na trzy cechy. Po pierwsze, jest największym po stolicy ośrodkiem akademickim; po drugie ,wyrósł na jedno z najważniejszych w świecie centrów sektora BPO (Business Process Outsourcing), co przekłada się na duży popyt na mieszkania na wynajem; po trzecie, przyciąga rocznie miliony turystów. Artykuł wykazuje, że im bardziej postępuje studentyfikacja i turystyfikacja, tym słabsza staje się tożsamość miasta, a kapitał społeczny ulega erozji. Radykalnie obniża się jakość życia, więc coraz częściej mieszkańcy decydują się na wyprowadzkę z miast, przyczyniając się do depopulacji i obumierania centrów.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Paweł Kubicki, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Socjolog, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ. Pracował w wielu międzynarodowych zespołach baadawczych, m.in.: „Ethnological Understanding of Cultural Diversity in Central European Urban Spaces”, „La Place un patrimoine europée, The Square: a European Heritage” oraz „RECON Reconstituting Democracy in Europe”. Autor m.in.: Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010) oraz raportu Nowi mieszczanie w nowej Polsce (2011).

Bibliografia

A. Bajerski, Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 31, 2015, s. 47–56.

J. Gądecki, I Love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty?, Warszawa 2012.

R. Glass, Aspects of Change, London 1964.

R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej: oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa 2010.

Krakowski Rynek Nieruchomości 2015, Kraków 2016.

J. Kotus, M. Rzeszewski, A. Bajerski, Przyjezdni w strukturach miasta – miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieście w kontekście koncepcji „city users”, Poznań 2015.

A. Majer, Odrodzenie miast, Łódź–Warszawa 2014.

M. Murzyn-Kupisz, M. Szmytkowska, Studentification In The Post-Socialist Context: The Case Of Cracow And The Tri-City (Gdansk, Gdynia And Sopot), Geografie, Čislo 2 Ročnik 120 (2015).

K. Nabielek, D. Hamers, D. Evers, Cities in Europe – Facts and figures on cities and urban area, 2016, https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pbl_2016_cities_in_europe_23231.pdf.

A. Sosnowska, Awans symboliczny mimochodem. Liderzy polskiego Greenpointu wobec gentryfikacji dzielnicy, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ”, 27/2014.

G. Woroniecka, Działanie polityczne. Próba socjologii interpretatywnej, Warszawa 2001.

Witryny internetowe

http://krakow.pl/aktualnosci/211419,26,komunikat,krakow_poprawil_miejsce_w_rankingu_lokalizacji_dla_outsourcingu.html

http://g3.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/2981000/2981561-raport-absl-2017.pdf

http://krakow.pl/aktualnosci/205715,29,komunikat,rekordowy_rok_dla_krakowskiej_turystyki.html

https://www.igipz.pan.pl/home_pl.html

https://www.theguardian.com/travel/2017/aug/10/anti-tourism-marches-spread-across-europe-venice-barcelona

http://www.miasto2077.pl/holendrzy-stworzyli-fairbnb-lepsza-wersje-popularnego-serwisu-airbnb/
Opublikowane
2017-12-31
Jak cytować
Kubicki, P. (2017) „Wpływ studentyfikacji i turystyfikacji na społeczno-kulturową przestrzeń miasta”, Miasto. Pamięć i Przyszłość, 20, s. 63-73. doi: 10.26774/mpp.35.
Dział
Artykuły