Aktualny numer

Tom 3 Nr 2 (2018): Miasto. Pamięć i Przyszłość. XX lat Wrocławia – miasta na prawach powiatu
Opublikowane: 2019-06-25

Wstęp

Wyświetl wszystkie numery

Czasopismo naukowe Miasto. Pamięć i Przyszłość jest rocznikiem wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu od 2016 roku. Redaktorem naczelnym jest dr Katarzyna Uczkiewicz. Celem czasopisma jest dyskusja o Wrocławiu – o mieście, jego mieszkańcach, samorządzie, przestrzeni publicznej. Główne działy to artykuły (recenzowane), eseje, rozmowy, recenzje, kalendarium prac Rady Miejskiej Wrocławia. Redakcja przyjmuje do druku teksty w języku polskim, przygotowane z uwzględnieniem Instrukcji wydawniczej.